Skip to main content

”Other men get their knowledge from books, I get mine from melancholizing.”
—Robert Burton, The Anatomy of Melancholia

www.tardigrader.se

www.facebook.com/krister.lofgren

quitter.se/tardigrader

www.instagram.com/tardigrader/

krister@tardigrader.se

skogsstyrelsen.tumblr.com

tardigrader.tumblr.com

Krister Löfgren

När jag utbrister framför spegeln att jag är kobent och Ma-Linn rättar mig och förklarar att det i själva verket är hjulbent jag är, "som en cowboy", då har man förtjänat . Så lite behövs.

Som en COWBOY! Wow!