Skip to main content

”Other men get their knowledge from books, I get mine from melancholizing.”
—Robert Burton, The Anatomy of Melancholia

www.tardigrader.se

www.facebook.com/krister.lofgren

quitter.se/tardigrader

www.instagram.com/tardigrader/

krister@tardigrader.se

skogsstyrelsen.tumblr.com

tardigrader.tumblr.com

Krister Löfgren

Norman Vol. 2

How horror movies work.

Krister Löfgren

Divinity II

Divinity (Valiant Comics) av Matt Kindt  fortsätter briljera! Nu med ytterligare en Sovjetkommunist med gudaliknande krafter, dock oroväckande dogmatisk och totalitär -- och definitivt i fel sällskap...

Krister Löfgren

Krister Löfgren