Skip to main content

Krister Löfgren

”Vi har förändrat vår inställning till medmänniskan. När jag nu talar om meningen med mitt liv, så säger jag att jag har funnit att det som ska föra mänskligheten framåt, det är inte fler poliser, utan det är att få fler människor att bry sig om varandra.”

— Filip Gerhardsson, pensionerad polis, vikarierande länspolischef under Åmselemorden. (från VK)