Skip to main content

Krister Löfgren

Hacker Ethics revised by Allison Parrish

Steven Levys (Hackers: Heroes of the Computer Revolution) "hackeretik" förbättrad av Allison Parrish.

Från OSHWA 2016 Opening & Keynote