Skip to main content

Krister Löfgren

Det animalieindustriella komplexet

2 min read

Det har aldrig varit så enkelt som nu att vara vegetarian, eller vegan, för den delen. Men trots allt vi vet — och känner — så är djurindustrin, den horribla mardrömmen i vår civilisation, inte ett borttynande felsteg utan frodas som aldrig förr.

Vi mättar munnar med skygglapparna på.

Magnus Linton i GP om senaste numret av Fronensis ("Djuret"):

Den senare [John Berger] diskuterar förhållandet människa/djur i relation till kapitalismens framväxt och påpekar något som få idag tycks ha klart för sig: dagens syn på djur som råvaror är inte något evigt fenomen utan en rätt ny konsekvens av det globala marknadssamhällets framväxt. Det vanligaste försvaret, bland det tynande antal intellektuella som fortfarande tar på sig uppgiften att försvara det system som helt dominerar dagens livsmedelsindustriella världsbild, är att människan ”alltid ätit kött” och i alla tider använt djur för sina syften. Att som ”alltid gjorts” därför skulle vara ”rätt” är emellertid en logik som idag monteras ner redan av mellanstadieelever [...]

Helt korrekt är att människan i tusentals år levt med och domesticerat och dödat djur, ofta som avgörande led i överlevnad och civilisationsbygge. Men animalieindustriella komplexet, djurfabrikerna, är något nytt – ett resultat av hur makt och ekonomiska intressen driver etiken framför sig: gör kroppar till varor, maximerar den levande produktens kroppsmassa under allt kortare livstid, ackumulerar genetiskt kapital, uppfinner nya berättelser om vad människa och kultur är och verkställer makt på ett sätt som gör att den som skriker av smärta men inte har ett språk trollas bort ur språkbärarens etiska system.

[...] halal, koscher och hundätare får markera gränsen till barbariet.

Mellan ömhet och grymhet (GP)