Skip to main content

Krister Löfgren

Utplåna!

En sak som Telenova ska ha mycket credd för är att man kallade DELETE för UTPLÅNA på skoldatorn Compis.