Skip to main content

”Other men get their knowledge from books, I get mine from melancholizing.”
—Robert Burton, The Anatomy of Melancholia

www.tardigrader.se

www.facebook.com/krister.lofgren

www.instagram.com/tardigrader/

krister@tardigrader.se

How to do Nothing

1 min read

Important, thoughtful and beautiful.

Jenny Odell at Eyeo 2017
How to do Nothing
Decades before the advent of social media as we know it, Gilles Deleuze observed that it was “a relief to have nothing to say, the right to say nothing, because only then is there a chance of framing the rare, and ever rarer, thing that might be worth saying.” Nothing has become more precious, in today’s economy of attention, than nothing. In this talk Jenny covers various instances of nothing from art history and contemporary projects, arguing that the cultivation of nothing has new salience in the age of everything.

 

Vimeo: How to Do Nothing

Everything Is Broken by Quinn Norton

1 min read

Still brilliant, five years after.

[...] all computers are reliably this bad: the ones in hospitals and governments and banks, the ones in your phone, the ones that control light switches and smart meters and air traffic control systems. Industrial computers that maintain infrastructure and manufacturing are even worse. I don’t know all the details, but those who do are the most alcoholic and nihilistic people in computer security.

Medium: Everything is Broken

Tarkovsky thinking about poetry

1 min read

”When I speak of poetry I am not thinking of it as a genre. Poetry is an awareness of the world, a particular way of relating to reality. So poetry becomes a philosophy to guide a man throughout his life…. [With poetry, one] is capable of going beyond the limitations of coherent logic, and conveying the deep complexity and truth of the impalpable connections and hidden phenomena of life.”

—Andrei Tarkovsky, Sculpting in Time, translated by Kitty Hunter-Blair (1987)

Internet behöver .communism

1 min read

Jag har aldrig brytt mig om så kallade gTLDs särskilt mycket. Det är generiska toppdomäner för internet. Men att traggla igenom de befintliga är som punkt-lista över internets förfall, dvs från en allmänning till en kommersiell supermarknad.

Om man plockar russinen ur kakan och tar det som sticker i ögonen så har vi:

 • .bank
 • .bet
 • .capital
 • .capitalone
 • .finance
 • .financial
 • .market
 • .mortgage
 • .poker
 • .rich

osv. Därtill alla varumärkes-domäner. Puh!

För att yin-yanga det lite så är mina förslag på nya gTLDs:

 • .anarchism
 • .class[war?]
 • .communism
 • .freedom
 • .hacker
 • .noads
 • .nonvoter
 • .poor
 • .punk
 • .socialism
 • .squatters

— men det verkar vara en krånglig process, förmodligen för besvärlig för personer som räknar sig till tidigare nämnda kategorier.

Så jag antar att vi för nöja oss med .pizza — och kolla! Det är REA just nu!

.pizza gTLD

Tummen upp, EU! GDPR är början på en ny era!

3 min read

Har spenderat tid på att läsa in mig på EU:s nya dataskyddsregler, den så kallade "Allmänna dataskyddsförordningen" (GDPR, General Data Protection Regulation) som ersätter gamla PUL i maj — och om det finns skäl att börja småälska EU i smyg så är det nu.

Vad jag kan förstå med mina begränsade juridiska kunskaper (noll, i princip) så bröstar EU verkligen upp sig på slagfältet mot det övervakningsnät som webben blivit. Skyddet för medborgarna stärks, punkt efter punkt.

Lyssna på det här bara, det är rena rama melodifestivalen:

Where requested, consent must be freely given, specific, informed, and unambiguous – and indicated by a clear affirmative action. These few words form a death sentence for data dark patterns. Pre-ticked and opt-out boxes are explicitly banned: “Silence, pre-ticked boxes or inactivity should not therefore constitute consent” (Recital 32, GDPR). ‘No’ must become your data default. Requests for consent can’t be buried in Terms and Conditions – they must be separated and use clear, plain language. Requests must be granular, asking for separate consent for separate types of processing. Blanket consent is not allowed. Consent must be easy to withdraw; indeed ‘it must be as easy to withdraw consent as it is to give it’. No more retention scams that allow online signups but demand users phone a call centre to delete their accounts. Finally, parental consent is required to process children’s data – the age at which this applies is down to individual EU countries, but can’t be lower than thirteen.

—Från A techie’s rough guide to GDPR av Cennydd Bowles

GDPR är "Data protection by design", dvs individens integritet och skydd ska vara högsta prioritet och tjänster och system ska utformas med medborgares integritet i förgrunden, inte som något man kan slafsa på i slutet som en dålig ursäkt, man har med andra ord tagit djup inspiration av "privacy by design".

GDPR gäller även företag som inte är baserade i EU men som i någon form gör affärer med EU-land och som hanterar personuppgifter.

GDPR will expose the tracking that is now commonplace on the web, and it’s fair to expect widespread revolt. Without a direct customer relationship, third-party ad brokers and networks must rely on publishers to gather consent; but no publisher will willingly destroy their user experience with dozens of popups for their ad partners (remember: consent must be granular!).

[...]

The black box will be forced open, and people will find it’s full of snakes.

—Också Cennydd Bowles.

Det finns tyngd i GDPR, straffavgifterna kan gå upp emot 200 miljoner kronor. Reklamnätverken darrar och får panik och man kan nog räkna med undergång och välförtjänt elände för många av "adtech"-bolagen men som Cennydd Bowles skriver "No flowers.".

Det animalieindustriella komplexet

2 min read

Det har aldrig varit så enkelt som nu att vara vegetarian, eller vegan, för den delen. Men trots allt vi vet — och känner — så är djurindustrin, den horribla mardrömmen i vår civilisation, inte ett borttynande felsteg utan frodas som aldrig förr.

Vi mättar munnar med skygglapparna på.

Magnus Linton i GP om senaste numret av Fronensis ("Djuret"):

Den senare [John Berger] diskuterar förhållandet människa/djur i relation till kapitalismens framväxt och påpekar något som få idag tycks ha klart för sig: dagens syn på djur som råvaror är inte något evigt fenomen utan en rätt ny konsekvens av det globala marknadssamhällets framväxt. Det vanligaste försvaret, bland det tynande antal intellektuella som fortfarande tar på sig uppgiften att försvara det system som helt dominerar dagens livsmedelsindustriella världsbild, är att människan ”alltid ätit kött” och i alla tider använt djur för sina syften. Att som ”alltid gjorts” därför skulle vara ”rätt” är emellertid en logik som idag monteras ner redan av mellanstadieelever [...]

Helt korrekt är att människan i tusentals år levt med och domesticerat och dödat djur, ofta som avgörande led i överlevnad och civilisationsbygge. Men animalieindustriella komplexet, djurfabrikerna, är något nytt – ett resultat av hur makt och ekonomiska intressen driver etiken framför sig: gör kroppar till varor, maximerar den levande produktens kroppsmassa under allt kortare livstid, ackumulerar genetiskt kapital, uppfinner nya berättelser om vad människa och kultur är och verkställer makt på ett sätt som gör att den som skriker av smärta men inte har ett språk trollas bort ur språkbärarens etiska system.

[...] halal, koscher och hundätare får markera gränsen till barbariet.

Mellan ömhet och grymhet (GP)

Ny folkrörelse mot flygnormen

1 min read

Mycket bra! Håll er hemma några år, unna er sedan.

Svenskarnas utrikesresande har dubblerats sedan början på 1990-talet. Som granskningen av flyget har visat rasar priserna på långa flygresor och en orsak är stora subventioner från skattebetalarna. Forskare varnar för att om detta fortsätter så kommer den mängd utsläpp flygen står för att vara högre än hela Sveriges övriga utsläpp omkring år 2040 – något som går stick i stäv med klimatavtalet som slöts i Paris år 2015.

– För ärligt talat, hur många åker till Thailand för att hjälpa andra människor? Man flyger dit för att semestra.

https://www.etc.se/inrikes/ny-folkrorelse-mot-flygnormen

The User-Hostile Web

3 min read

Vi är bekvämlighetsvarelser. Vi är tacksamma för det som till synes är gratis och enkelt. Istället för att ta kontrollen över den infrastruktur som våra relationer och vår samhällsvision är så beroende av så tar vi motsägelsefulla beslut -- som att frivilligt överlämna vårt egenbestämmande, våra forum, våra lokala frågor och vår fortsatta utveckling i händerna på sociala medie-företag vars intressen går stick i stäv med våra.

Vi vill ha ett levande lokalsamhälle. Orten ska kunna förse oss med den service vi behöver. Vi vill ha butiker som överlever och tanken om småskalighet och närodlat är väletablerad vid det här laget. Vi förstår poängen med att stötta de lokala aktörerna.

Och ändå.

Till slut inser vi kanske att det är något högst obekvämt med att förlora frihet och att inte kunna delta i möten och diskussioner som inte regisserats av företagsmaskineriet; att algoritmiskt förbestämda bekantskaper inte är tillfredsställande på samma sätt som att faktiskt möta och lära känna en annan människa öga mot öga.

You'll say you don't have a choice, because your friends are all there — the infamous "network effect". This is Facebook's currency, its source of strength but also a crucial dependency.

Det är inte så att alternativ inte finns. Det gör det. De har alltid funnits. Men de är i dagsläget krångligare (IRC för någon som är van Facebook?), de kräver att man lär sig något nytt och att man aktivt tar sina egna beslut.

Men man behöver inte lämna, säg, Facebook helt. Låt det vara en plats att korsposta till. Men försök i möjligaste mån att orginalpublicera på din egen blogg eller på någon annan plats där du har kontrollen över din egen data och integritet. Det är i alla fall min målsättning för 2018.

Today, we are so far from that initial vision of linking documents to share knowledge that it's hard to simply browse the web for information without constantly being asked to buy something, like something, follow someone, share the page on Facebook or sign up to some newsletter. All the while being tracked and profiled.

Alla borde läsa Parimal Satayals artikel "Against an Increasingly User-Hostile Web" och låta det han säger sjunka in under dagen.

Animator Ralph Bakshi on the Terror of Big Budgets

1 min read

When you have a high budget, people are looking at you. Low budgets can be godsends for directors. Plus, with the number of people starving on this planet, it's just wrong to spend that kind of money on films. When you have no money, no one's looking at you, no one cares. No one cared when I was doing Fritz the Cat (1972). Big budget films are filled with terror, filled with community consultations on all levels. But it's too much money for one man to handle and I'm not a great believer in collaboration. I believe in a directed film, and the vision of a director.

—Ralph Bakshi

Ouch! Och hej igen, Facebook

4 min read

Nu har jag (som så många andra) experimenterat med att vara utan Facebook en period. Jag tänkte mig det radikala att helt avsluta mitt konto cold-turkey men insåg (och blev i viss mån övertalad) om svårigheten med det. I en utvärdering av den här perioden så är det mest uppenbara att jag har i princip alla mina vänner, bekanta och kontakter på Facebook. Ett fåtal är spridda över andra sociala medier och ytterligare andra är nåbara via diverse olika chattprotokoll. Väldigt få är redo att lämna Facebook och förväntningen tycks finnas att man ska kunna svara på meddelande på Messenger. Visserligen kan mångfald vara en fördel många gånger men i sociala sammanhang blir det ofta besvärligt. En viss känsla av att "gå miste om" har funnits men svårast har förlusten av kommunikationskanaler till många bekanta.

Det är ingen nyhet att Facebook är en bubbla. Men den expanderar och sväljer mycket av det som inte borde ligga i händerna på ett enskilt företag. Så nu har  vi ett slags närapå obligatoriskt virtuellt samhälle där all ifrån diskussioner om barnens skolklasser, föräldragrupper, föreningsverksamheter till politisk organisering hanteras via Facebook, tyvärr ofta utan någon föregående diskussion om alternativen eller hur fåtalet som väljer bort Facebook ska kunna känna sig delaktiga och få information.

Själv är jag idealist och värderar öppenhet, frihet och integritet och kan slås av häpnad över hur personer som normalt sett har en väl utvecklad kritik mot, säg "kapitalet" eller ansamlandet av makt, är, om inte blinda så i alla fall allvarligt drabbade av gråstarr när det kommer till Facebook. Plötsligt har bekvämlighet och enkelhet blivit viktigare än att gemensamt bygga alternativ och självständighet.

Vilka är då alternativen? På den federerade delen av nätet hittar vi exempelvis GNU Social och det senaste stjärnskottet är Mastodon men de brister alla av att de snarast är subkulturella fora för tekniknördar. Bubblor också de, om man så vill. Om man inte är passionerat intresserad av fri mjukvara är det... ödsligt — eller översvämmande av sådant man inte förstår eller bryr sig om. Det öppna och fria chattprotokollet xmpp lever vidare men det är ungefär samma visa. Det är för krångligt och esoteriskt för den vanliga användaren.

I den bästa av världar hade vi gemensamt ansträngt oss för att föra alternativen framåt och utveckla vår egen infrastruktur för sociala medier (och mycket annat). Vi hade byggt en struktur av servrar för våra lokalsamhällen, forum för stadsdelar, kvarterschattar och liknande. Skillnaden mot exempelvis Facebook hade varit att vi skapat sociala allmänningar, fria från annonsering och integritetskränkande datainsamling. Och vi själva hade övertagit kontrollen.

Men jag förstår, det är lättare med Facebook, särskilt om man inte är benägen att grubbla över baksidorna.

Två val återstår och jag har att välja mellan att bryta med mina ideal och visioner om framtiden eller förlora kontakten med vänner och bekanta som inte är geografiskt nära. Så för stunden, tills nästa gång jag överväldigas av dålig smak i munnen, är jag tillbaka mera aktivt på Facebook igen.