Skip to main content

Krister Löfgren

Krister Löfgren

Krister Löfgren

Utplåna!

En sak som Telenova ska ha mycket credd för är att man kallade DELETE för UTPLÅNA på skoldatorn Compis.

Krister Löfgren

restart the void (@restartthevoid) | Twitter

Just follow, dear friends of the Apocalypse.

Krister Löfgren

Bästa felrapporten på jobbet

Och i juni kommer elevdatorerna in för genomgång. 😀

Krister Löfgren

It's not mondays you hate. It's capitalism.

Krister Löfgren

Läst på Twitter: "Migration är som sex det är bäst om alla får komma".

Krister Löfgren

Krister Löfgren

Krister Löfgren

Pondering my future profession

I can hardly decide. Most seem awesome.